Televizija - kako postati korisnik?

Da biste postali korisnik televizije, na lokaciji na kojoj stanujete moraju postojati tehnički uslovi za priključenje. Ukoliko je vaša zgrada već priključena na našu kablovsku mrežu, potrebno je samo da se prijavite za priključak na broj telefona 0800 201 200.

U slučaju da Vaša zgrada ne poseduje instalaciju za televiziju, potreban je pristanak skupštine stanara i kao dokaz, saglasnost overena pečatom i potpisom predsednika skupštine stanara.

Ukoliko postoje tehnički uslovi, individualni vlasnici kuća odmah mogu potpisati ugovor za televiziju.

Za proveru tehničkih uslova možete kontaktirati naš korisnički servis, na telefon 0800 201 200 ili 011/3641-999, za pozive iz mreža mobilnih operatera.

Dokumentacija potrebna za zaključenje ugovora

Fizička lica – vlasnik stana
  • kopija lične karte, uz original na uvid
  • kopija dokaza o vlasništvu stana (kupoprodajni ugovor ili vlasnički list), uz original na uvid.
Fizička lica – treće lice
  • kopija lične karte, uz original na uvid
  • kopija lične karte vlasnika stana i na poleđini potpisano ovlašćenje vlasnika da ugovor može zaključiti treće lice; takođe je moguće priložiti kopiju Ugovora o zakupu, uz original na uvid
  • kopija dokaza o vlasništvu stana lica koje daje ovlašćenje ili sa kojim je potpisan ugovor o zakupu (kupoprodajni ugovor ili vlasnički list).
Pravna lica
  • izvod iz APR-a
  • Ugovor o zakupu prostorije gde se uvodi televizija.

Za optimalni pregled sadržaja sajta preporučujemo: Internet Explorer v8, Mozilla Firefox i Google Chrome