NOVO: Pošta NET paket

Pošta NET paket - fizička lica

AKCIJSKE PONUDE

Akcijske ponude traju do 28. februara 2018. godine

Pošta NET zadržava pravo da izmeni ili obustavi ponudu pre navedenog roka.

Pošta NET već dugi niz godina prati potrebe svojih korisnika i u skladu sa njima razvija nove usluge. Ovoga puta, samo za Vas, kreirali smo pakete interneta i kablovske televizije, koji će korisniku otvoriti nove mogućnosti i obezbediti lakšu realizaciju usluga Pošta NET-a, po značajno nižim cenama.

Prednosti Pošta NET paketa:

  • niska cena
  • objedinjen račun
  • povoljniji uslovi korisničkog ugovora (ugovor bez ugovorne obaveze)
  • evidencija korisnika u jedinstvenoj bazi podataka
  • efikasnije otklanjanje korisničkih smetnji

Za optimalni pregled sadržaja sajta preporučujemo: Internet Explorer v8, Mozilla Firefox i Google Chrome