Televizija – cenovnik

Sve navedene cene su sa uračunatim PDV-om.

Priključenje novog korisnika Cena
RSD
Novi korisnik 1.092
Digitalna televizija Cena
RSD
OSNOVNI PAKET * 1.096
OSNOVNI PAKET - SOKOBANJA * 816
OSNOVNI PAKET - PALIĆ i BAJMOK * 684
PAY TV PAKET PLUS 420
PAY TV PAKET SPORT 240
PAY TV PAKET 18 PLUS 400
PAY TV PAKET MEGA
(PLUS, SPORT i 18 PLUS)
720
PAY TV PAKET HBO HD MAX 720
PAY TV PAKET HBO 420
PAY TV PAKET CINEMAX 240
Mirovanje usluge 600
* u cenu osnovnog paketa uključena je i analogna televizija
** korisnici PAY TV paketa ne plaćaju mesečnu naknadu za STB uređaj
Naknade za digitalni uređaj Cena
RSD
Mesečna naknada za digitalni prijemnik 180
Jednokratna naknada za prvi digitalni prijemnik 2.000
Jednokratna naknada za dodatni digitalni prijemnik 1.000
Instalacija, konfiguracija i puštanje u rad digitalnog prijemnika na lokaciji korisnika 500
Otklanjanje zastoja i problema u radu digitalnog prijemnika na lokaciji korisnika 300
Naknada za oštećen, uništen, izgubljen ili nefunkcionalan STB uređaj 5.000
Naknada za oštećen, uništen, izgubljen ili nefunkcionalan CA modul 4.008
Analogna televizija Cena
RSD
Beograd 1.096
Smederevo 1.096
Velika Plana 570
Ub 1.096
Sokobanja 516
Novi Sad 1.096
Sremski karlovci 1.096
Petrovaradin 1.096
Subotica 1.008
Čantavir 612
Palić 684
Bajmok 684
Mirovanje usluge - mesečna cena 600
Mirovanje usluge (Čantavir, Sokobanja, Velika Plana) - mesečna cena 300
Radovi u objektu korisnika Jedinica mere Cena
RSD
Postavljanje koaksijalnog kabla tip RG 6 m 60
Postavljanje obujmica za kabl kom 6
Montaža konektora za TV kom 96
Montaža razdelnika 1/2 kom 399
Montaža razdelnika 1/3 kom 564
Montaža spojnice F/F kom 36
Montaža krimp konektora za kabl tipa RG 6 kom 42
Montaža kompresionog konektora za kabl tipa RG 6 kom 60
Postavljanje podzemnog koaksijalnog kabla tipa RG 11 m 60
Montaža krimp konektora za kabl tipa RG 11 kom 108
Montaža kompresionog konektora za kabl tipa RG 11 kom 156
Uvlačenje kabla u rebrasto crevo kom 42
Podešavanje TV aparata kom 222
Montaža priključne kutije na spoljnom zidu zgrade kom 480
Polaganje samonosivog kabla (serije 11) po postojećoj trasi drvenih uporišta m 84
Polaganje samonosivog kabla (serije 11) po postojećoj trasi preko krovova zgrada m 84
Montaža nosača, krovni krajnji PSK 13 kom 654
Montaža zaštitnog krovnog lima PSK 16 kom 630
Montaža filtera za povratni smer kom 288
Montaža galvanskog izolatora kom 528
Bušenje pregradnog zida od betona kom 432
Bušenje pregradnog zida od opeke kom 156
Montaža u zid završne TV/RA/DATA utičnice kom 900
Montaža na zid završne TV/RA/DATA utičnice kom 816
Naknadno otvaranje i zatvaranje plastične kanalice radi postavljanja kabla m 48
Izlazak na teren po zahtevu korisnika (prerada instalacija, dodatne instalacije i dr.) 420
Izlazak na teren na osnovu neopravdane smetnje, bez uračunatih troškova materijala 500
Naknadna priključenja Cena
RSD
Korisnik koji je izmirio dospele obaveze zbog kojih je bio isključen 984
Korisnik koji se nelegalno priključio i dobrovoljno prijavio 2.160
Korisnik koji se nelegalno priključio 3.840

Za optimalni pregled sadržaja sajta preporučujemo: Internet Explorer v8, Mozilla Firefox i Google Chrome