Televizija i DSL internet - Kako postati korisnik?

1. Proverite tehničke uslove

Ukoliko želite da postanete korisnik novog Pošta NET paketa - televizija i DSL, popunite prijavu za proveru tehničkih uslova, a mi ćemo Vam u roku od 24 časa pružiti informaciju da li su na Vašoj adresi ispunjeni neophodni preduslovi za ovu uslugu.

2. Zaključite ugovor

Korisnici koji dobiju potvrdan odgovor, odnosno na čijoj lokaciji postoje tehnički uslovi za uvođenje Pošta NET paketa - televizija i DSL, mogu zaključiti ugovor sa Pošta NET-om u jednoj od specijalizovanih pošta u Srbiji.

Ukoliko još uvek nemate DSL priključak, kao ni priključak za televiziju, za zaključenje ugovora potrebno je da priložite sledeće:

Vlasnik
  • kopiju lične karte, uz original na uvid
  • telefonski račun izdat na broj telefonskog priključka na kojem se realizuje DSL usluga
  • kopija dokaza o vlasništvu stana (kupoprodajni ugovor, vlasnički list ili račun za Infostan), uz original na uvid.
Treće lice
  • kopiju lične karte, uz original na uvid
  • telefonski račun izdat na broj telefonskog priključka na kojem se realizuje DSL usluga
  • kopija lične karte vlasnika stana i na poleđini potpisano ovlašćenje vlasnika da Ugovor može zaključiti treće lice; takođe je moguće priložiti kopiju Ugovora o zakupu, uz original na uvid.

Korisnici koji imaju aktivne ugovore za televiziju i DSL, a koji oba glase na isto lice, mogu samo sa ličnom kartom doći u poštu i zaključiti ugovor za Pošta NET paket.

Ukoliko su nosioci ugovora različita lica, potrebno je ovlašćenje lica na koje glasi Ugovor za televiziju

3. Preuzmite opremu

Nakon što ste proverili tehničke uslove i zaključili Ugovor, opremu možete preuzeti u pošti u kojoj ste zaključili ugovor.

Kako postati korisnik

Za optimalni pregled sadržaja sajta preporučujemo: Internet Explorer v8, Mozilla Firefox i Google Chrome