Pošta NET paket: Televizija i kablovski internet

Ovaj Pošta NET paket nudi Vam bogat izbor kanala televizije i kablovski internet.

Pretplatite se na 24 sata dostupne informacije iz zemlje i sveta, uz najbolji izbor stranih i domaćih kanala i zabavu za sve uzraste.

Prednost kablovskog interneta je visok kvalitet veze omogućen maksimalnom iskorišćenošću veze između glavne stanice i korisnika, što smanjuje gubitke u prenosu. Takođe, mogućnost većeg protoka od korisnika prema glavnoj stanici (upload) je od posebnog značaja za korisnike koji zahtevaju konekciju sa visokim kvalitetom veze.

Prednosti novog Pošta NET paketa su višestruke:

  • niža cena
  • jedan račun (umesto dva odvojena)
  • jedan ugovor za integrisani paket, uz mogućnost izbora:
    ugovora na određeno - niža cena i obaveza korišćenja usluge za definisani period
    ugovora neodređeno - bez ugovorne obaveze, uz regularnu mesečnu naknadu
  • dostupnost usluge u poštama na svim specijalizovanim šalterima
  • efikasnije otklanjanje korisničkih smetnji

Ukoliko već koristite obe Pošta NET usluge - televiziju i kablovski internet, a želite jedan ugovor i jedan račun – uprostite administraciju i odmah potpišite ugovor za Pošta NET paket u Vama najbližoj pošti.

Prijavite se na 0800 201 200.

AKCIJSKE PONUDE

Akcijske ponude traju do 28. februara 2018. godine

Pošta NET zadržava pravo da izmeni ili obustavi ponudu pre navedenog roka.

Televizija i kablovski internet

Za optimalni pregled sadržaja sajta preporučujemo: Internet Explorer v8, Mozilla Firefox i Google Chrome