Zakup infrastrukture – cenovnik za pravna lica

Zakup optičkog vlakna

Sve navedene cene su sa uračunatim PDV-om.

Dužina vlakna Mesečna cena
(po metru)
RSD
do 50.000 m 17,532
50.000 - 100.000 m 14,208
100.000 - 200.000 m 10,488
više od 200.000 m 5,52

Izgradnja kablovsko distributivne mreže do priključnog mesta korisnika

Priključno mesto Opis
Porodične zgrade (vazdušna mreža) Priključna tačka je na vazdušnom izvodu (na stubu), ostale troškove plaća korisnik po stvarnom utrošku. Ako se kabl povlači od kuće do kuće – ukupni troškovi od priključne tačke na tavanu do kuće gde se vrši priključenje na mrežu.
Porodične zgrade (podzemna mreža) Izvodni stubić, ostale troškove plaća korisnik po stvarnom utrošku.
Stambene zgrade Od priključne kutije ili ormarića koji ne moraju biti na istom spratu.

Za optimalni pregled sadržaja sajta preporučujemo: Internet Explorer v8, Mozilla Firefox i Google Chrome