Profi Server housing - cenovnik za pravna lica

Sve navedene cene su sa uračunatim PDV-om.

Usluga Cena
RSD
Aktiviranje usluge 3.600
Računarska oprema Cena
RSD
Dolazni mesečni protok do 100 GB 7.560
Dolazni mesečni protok preko 100 GB 0,12/MB
Komunikaciona oprema Cena
RSD
Prostor visine do 10U 42.000
Svakih narednih 10U 36.000
Dodatne usluge Cena
RSD
Sekundarni DNS po jednom opisu zone (jednokratno 240
Dodatni mrežni port do 100 GB 3.600
Dodatni mrežni port preko 100 GB 0,6/MB
Rek ormar sa računarskom i
komunikacionom opremom
Cena
RSD
220V / 10A 46.200
220V / 16A 59.400
220V / 25A 72.600
Pošta NET

Za optimalni pregled sadržaja sajta preporučujemo: Internet Explorer v8, Mozilla Firefox i Google Chrome