Pošta NET paketi sa digitalnom televizijom

Postanite korisnik Pošta NET digitalne televizije i uživajte u sadržajima preko 100 digitalnih i 70 analognih kanala iz osnovne ponude, uz brzu i sigurnu internet konekciju.

Paketi sa digitalnom televizijom donose brojne prednosti:

  • čistiju i oštriju sliku
  • kvalitetniji zvuk
  • sliku u “widescreen” formatu
  • prilagođenost novim modelima tv uređaja
  • mogućnost gledanja sadržaja u formatu u kome su snimljeni.

OSNOVNA PONUDA

U cene je uračunat PDV.

Digitalna TV i kablovski internet

Paket
(stare brzine)
Nove brzine Cena
RSD
Cena
(u.o. 12 meseci)
RSD
Cena
(u.o. 24 meseca)
RSD
2 Mb/s 10/1 Mb/s 2.160 1.944 1.800
6 Mb/s 30/2 Mb/s 2.520 2.304 2.088
10 Mb/s 50/3 Mb/s 3.024 2.808 2.520
20 Mb/s 100/5 Mb/s 4.284 4.068 3.708
Mirovanje usluge
(samo za ugovore na neodređeno vreme)
1.008 - -

Digitalna TV i ADSL internet

Paket digitalne televizije
i ADSL interneta
Mesečna cena
RSD
Mesečna cena
(u.o. 12 meseci)
RSD
Mesečna cena
(u.o. 24 meseca)
RSD
2 Mb/s 2.448 2.160 2.088
6 Mb/s 2.808 2.520 2.304
do 10 Mb/s 3.456 3.024 2.808
do 20 Mb/s 4.680 4.152 3.936
Mirovanje usluge
(samo za ugovore na neodređeno vreme)
1.152 - -
Ostale naknade Cena
RSD
Digitalni prijemnik (mesečna naknada)*
* Mesečna naknada za digitalni prijemnik se ne plaća ukoliko je na tom
prijemniku aktivan PAY TV paket
180
Statička IP adresa (mesečna naknada) 450
Mirovanje (za ugovore bez minimalnog perioda trajanja) 840
PAY TV Cena
RSD
SPORT 240
PLUS 420
18+ 400
MEGA 720
HBO HD MAX 720
HBO 420
CINEMAX 240
Jednokratne naknade Cena
RSD
Jednokratna naknada za prvi digitalni prijemnik 2.000
Jednokratna naknada za dodatni digitalni prijemnik 1.000
Instalacija, konfiguracija i puštanje u rad digitalnog prijemnika na lokaciji korisnika 500
Otklanjanje zastoja i problema u radu digitalnog prijemnika na lokaciji korisnika 300
Naknada za oštećen, uništen, izgubljen ili nefunkcionalan STB uređaj 5.000
Naknada za oštećen, uništen, izgubljen ili nefunkcionalan CA modul 4.008
Naknada za oštećen, uništen, izgubljen ili nefunkcionalan modem 2.400
Naknada za oštećen, uništen, izgubljen ili nefunkcionalan bežični modem 5.700
Priključenje novog korisnika Cena
RSD
Novi korisnik 1.092
Naknadna priključenja Cena
RSD
Korisnik koji je izmirio dospele obaveze zbog kojih je bio isključen 984
Korisnik koji se nelegalno priključio i dobrovoljno prijavio 2.160
Korisnik koji se nelegalno priključio 3.840
Radovi u objektu korisnika Jedinica mere Cena
RSD
Postavljanje koaksijalnog kabla tip RG 6 m 60
Postavljanje obujmica za kabl kom 6
Montaža konektora za TV kom 96
Montaža razdelnika 1/2 kom 399
Montaža razdelnika 1/3 kom 564
Montaža spojnice F/F kom 36
Montaža krimp konektora za kabl tipa RG 6 kom 42
Montaža kompresionog konektora za kabl tipa RG 6 kom 60
Postavljanje podzemnog koaksijalnog kabla tipa RG 11 m 60
Montaža krimp konektora za kabl tipa RG 11 kom 108
Montaža kompresionog konektora za kabl tipa RG 11 kom 156
Uvlačenje kabla u rebrasto crevo kom 42
Podešavanje TV aparata kom 222
Montaža priključne kutije na spoljnom zidu zgrade kom 480
Polaganje samonosivog kabla (serije 11) po postojećoj trasi drvenih uporišta m 84
Polaganje samonosivog kabla (serije 11) po postojećoj trasi preko krovova zgrada m 84
Montaža nosača, krovni krajnji PSK 13 kom 654
Montaža zaštitnog krovnog lima PSK 16 kom 630
Montaža filtera za povratni smer kom 288
Montaža galvanskog izolatora kom 528
Bušenje pregradnog zida od betona kom 432
Bušenje pregradnog zida od opeke kom 156
Montaža u zid završne TV/RA/DATA utičnice kom 900
Montaža na zid završne TV/RA/DATA utičnice kom 816
Naknadno otvaranje i zatvaranje plastične kanalice radi postavljanja kabla m 48
Izlazak na teren po zahtevu korisnika (prerada instalacija, dodatne instalacije i dr.) 420
Izlazak na teren na osnovu neopravdane smetnje, bez uračunatih troškova materijala 500

Spisak tv kanala možete pogledati ovde.

Spisak PAY TV kanala možete pogledati ovde.

Ukoliko ste zainteresovani da postanete naš korisnik možete nas kontaktirati na registracija@ptt.rs ili na brojeve telefona
011 3641 431 i 011 3641 427, radnim danima od 07:30 do 15:30 časova.

Takođe, dostupan Vam je i naš Korisnički servis na broju 0800 201 200 za pozive iz mreže fiksne telefonije „Telekoma Srbije“ kao i 011 3641 999 za pozive iz mreža mobilnih operatora i ostalih mreža fiksne telefonije, radnim danima od 07 do 20 časova i vikendom od 08 do 20 časova.

Za optimalni pregled sadržaja sajta preporučujemo: Internet Explorer v8, Mozilla Firefox i Google Chrome