Kablovski internet - cenovnik za fizička lica

Sve navedene cene su izražene u dinarima, sa uračunatim PDV-om.

OSNOVNA PONUDA

Paket
Mb/s
Mesečna cena
neodređeno
Mesečna cena
UO 12 meseci
Mesečna cena
UO 24 meseca
10/1,5 1.260 1.020 900
30/2 1.680 1.320 1.200
50/3 2.160 1.740 1.620
100/5 2.880 2.700 2.520
Stari paketi Mesečna cena
neodređeno
Mesečna cena
UO 12 meseci
Mesečna cena
UO 24 meseca
512/64 Kb/s 660 - -
768/92 Kb/s 900 - -
1024/128 Kb/s 1.080 - -
3072/256 Kb/s 1.600 - -
4096/256 Kb/s 1.500 - -
6144/320 Kb/s 2.100 - -
8192/768 Kb/s 1.860 - -

* Stari paketi nisu dostupni za ugovaranje

Ostale usluge Cena
Statička IP adresa (mesečna cena) 450
Mirovanje usluge (mesečna cena) - do 90 dana (za sve pakete, osim za ugovore sa minimalnim periodom trajanja) 600
Naknada za ponovno uključenje IKT usluge (na servisnoj platformi) 360
Instalacija, konfiguracija i puštanje modema u rad (na lokaciji korisnika) 500
Otklanjanje zastoja i problema u radu modema (na lokaciji korisnika) 300
Nadoknada za oštećen, uništen, izgubljen ili nefunkcionalan modem 2.400
Nadoknada za oštećen, uništen, izgubljen ili nefunkcionalan bežični modem 5.700

* Plaćanje računa na šalterima pošta za usluge Pošta NET-a je bez provizije!

Za optimalni pregled sadržaja sajta preporučujemo: Internet Explorer v8, Mozilla Firefox i Google Chrome